PC Lenovo V530s-07ICB 10TXA004VA (i3-8100/4GB/1TB HDD/UHD 630/Free DOS) - Hàng Chính Hãng

  • Review Count: 1
  • Rating: 4
  • ViewCount: 13
  • 0 0
Tags:

Laptop - Máy Vi Tính - Linh kiện,PC - Máy Tính Bộ,Máy Tính Để Bàn Lắp Ráp

PC Lenovo V530s-07ICB 10TXA004VA Lenovo V530s-07ICB 10TXA004VA (i3-8100/4GB/1TB V530s-07ICB 10TXA004VA (i3-8100/4GB/1TB HDD/UHD 10TXA004VA (i3-8100/4GB/1TB HDD/UHD 630/Free (i3-8100/4GB/1TB HDD/UHD 630/Free DOS) HDD/UHD 630/Free DOS) - 630/Free DOS) - Hàng DOS) - Hàng Chính

Laptop - Máy Vi Tính - Linh kiện

PC - Máy Tính Bộ

Máy Tính Để Bàn Lắp Ráp