PC HP ProDesk 400 G5 MT 4ST35PA Core i7-8700/Dos - Hàng Chính Hãng

  • Review Count: 1
  • Rating: 4
  • ViewCount:
  • 0 0
Tags:

Laptop - Máy Vi Tính - Linh kiện,PC - Máy Tính Bộ,Máy Tính Để Bàn Lắp Ráp

PC HP ProDesk 400 HP ProDesk 400 G5 ProDesk 400 G5 MT 400 G5 MT 4ST35PA G5 MT 4ST35PA Core MT 4ST35PA Core i7-8700/Dos 4ST35PA Core i7-8700/Dos - Core i7-8700/Dos - Hàng i7-8700/Dos - Hàng Chính

Laptop - Máy Vi Tính - Linh kiện

PC - Máy Tính Bộ

Máy Tính Để Bàn Lắp Ráp