Thùng Đồng Bộ Dell Optiplex (Core i5 3470 / 8G / SSD 240G )- Hàng Nhập Khẩu

  • Review Count: 1
  • Rating: 1
  • ViewCount: 5
  • 0 0
Tags:

Laptop - Máy Vi Tính - Linh kiện,PC - Máy Tính Bộ,Máy Tính Để Bàn Lắp Ráp

Thùng Đồng Bộ Dell Đồng Bộ Dell Optiplex Bộ Dell Optiplex Dell Optiplex (Core Optiplex (Core i5 (Core i5 3470 (Core i5 3470 / i5 3470 / 8G 3470 / 8G / / 8G / SSD 8G / SSD 240G / SSD 240G )- SSD 240G )- Hàng 240G )- Hàng Nhập

Laptop - Máy Vi Tính - Linh kiện

PC - Máy Tính Bộ

Máy Tính Để Bàn Lắp Ráp