Máy tính văn phòng Đồng Bộ Dell Optiplex (Core i5 2400 / 4G / SSD 120G ) - Hàng Nhập Khẩu

  • Review Count: 1
  • Rating: 4
  • ViewCount: 6
  • 0 0
Tags:

Laptop - Máy Vi Tính - Linh kiện,PC - Máy Tính Bộ,Máy Tính Để Bàn Lắp Ráp

Máy tính văn phòng tính văn phòng Đồng văn phòng Đồng Bộ phòng Đồng Bộ Dell Đồng Bộ Dell Optiplex Bộ Dell Optiplex (Core Dell Optiplex (Core i5 Optiplex (Core i5 2400 (Core i5 2400 / i5 2400 / 4G 2400 / 4G / / 4G / SSD 4G / SSD 120G / SSD 120G ) SSD 120G ) - 120G ) - Hàng ) - Hàng Nhập

Laptop - Máy Vi Tính - Linh kiện

PC - Máy Tính Bộ

Máy Tính Để Bàn Lắp Ráp