Máy tính để bàn Dell Vostro 3671,Intel Core i7-9700 (3.00 GHz,12 MB),8GB RAM,1TB HDD - Hàng chính hãng

  • Review Count: 1
  • Rating: 4
  • ViewCount:
  • 0 0
Tags:

Laptop - Máy Vi Tính - Linh kiện,PC - Máy Tính Bộ,Máy Tính Để Bàn Lắp Ráp

Máy tính để bàn tính để bàn Dell để bàn Dell Vostro bàn Dell Vostro 3671,Intel Dell Vostro 3671,Intel Core Vostro 3671,Intel Core i7-9700 3671,Intel Core i7-9700 (3.00 Core i7-9700 (3.00 GHz,12 i7-9700 (3.00 GHz,12 MB),8GB (3.00 GHz,12 MB),8GB RAM,1TB GHz,12 MB),8GB RAM,1TB HDD MB),8GB RAM,1TB HDD - RAM,1TB HDD - Hàng HDD - Hàng chính

Laptop - Máy Vi Tính - Linh kiện

PC - Máy Tính Bộ

Máy Tính Để Bàn Lắp Ráp