Máy tính để bàn Đồng Bộ Dell Optiplex ( Core I5 3470 / RAM 8G / SSD 256GB ) - Cấu hình mạnh mẽ - Chuyên dùng cho văn phòng - học sinh - sinh viên - doanh nghiệp - Hàng Nhập Khẩu (Đen)

  • Review Count: 5
  • Rating: 4.4
  • ViewCount: 16
  • 0 0
Tags:

Laptop - Máy Vi Tính - Linh kiện,PC - Máy Tính Bộ,Máy Tính Để Bàn Lắp Ráp

Máy tính để bàn tính để bàn Đồng để bàn Đồng Bộ bàn Đồng Bộ Dell Đồng Bộ Dell Optiplex Bộ Dell Optiplex Dell Optiplex ( Optiplex ( Core ( Core I5 ( Core I5 3470 Core I5 3470 / I5 3470 / RAM 3470 / RAM 8G / RAM 8G / RAM 8G / SSD 8G / SSD 256GB / SSD 256GB ) SSD 256GB ) - 256GB ) - Cấu ) - Cấu hình - Cấu hình mạnh Cấu hình mạnh mẽ hình mạnh mẽ - mạnh mẽ - Chuyên mẽ - Chuyên dùng - Chuyên dùng cho Chuyên dùng cho văn dùng cho văn phòng cho văn phòng - văn phòng - học phòng - học sinh - học sinh - học sinh - sinh sinh - sinh viên - sinh viên - sinh viên - doanh viên - doanh nghiệp - doanh nghiệp - doanh nghiệp - Hàng nghiệp - Hàng Nhập - Hàng Nhập Khẩu

Laptop - Máy Vi Tính - Linh kiện

PC - Máy Tính Bộ

Máy Tính Để Bàn Lắp Ráp