Máy tính để bàn Dell Optiplex Core i5 3470, Ram 8gb, SSD 120GB - Chạy nhanh - mượt mà - chuyên dùng cho văn phòng - doanh nghiệp- Hàng Nhập Khẩu

  • Review Count: 2
  • Rating: 4
  • ViewCount: 18
  • 0 0
Tags:

Laptop - Máy Vi Tính - Linh kiện,PC - Máy Tính Bộ,Máy Tính Để Bàn Lắp Ráp

Máy tính để bàn tính để bàn Dell để bàn Dell Optiplex bàn Dell Optiplex Core Dell Optiplex Core i5 Optiplex Core i5 3470, Core i5 3470, Ram i5 3470, Ram 8gb, 3470, Ram 8gb, SSD Ram 8gb, SSD 120GB 8gb, SSD 120GB - SSD 120GB - Chạy 120GB - Chạy nhanh - Chạy nhanh - Chạy nhanh - mượt nhanh - mượt mà - mượt mà - mượt mà - chuyên mà - chuyên dùng - chuyên dùng cho chuyên dùng cho văn dùng cho văn phòng cho văn phòng - văn phòng - doanh phòng - doanh nghiệp- - doanh nghiệp- Hàng doanh nghiệp- Hàng Nhập

Laptop - Máy Vi Tính - Linh kiện

PC - Máy Tính Bộ

Máy Tính Để Bàn Lắp Ráp