Thùng CPU Dell optiplex ( Core i5 2400 / 8G /SSD 120GB / 500G ) - Chuyên dùng văn phòng , học tập Giải trí - Hàng nhập khẩu

  • Review Count: 7
  • Rating: 4
  • ViewCount: 9
  • 0 0
Tags:

Laptop - Máy Vi Tính - Linh kiện,PC - Máy Tính Bộ,Máy Tính Để Bàn Lắp Ráp

Thùng CPU Dell optiplex CPU Dell optiplex ( Dell optiplex ( Core optiplex ( Core i5 ( Core i5 2400 Core i5 2400 / i5 2400 / 8G 2400 / 8G /SSD / 8G /SSD 120GB 8G /SSD 120GB / /SSD 120GB / 500G 120GB / 500G ) / 500G ) - 500G ) - Chuyên ) - Chuyên dùng - Chuyên dùng văn Chuyên dùng văn phòng dùng văn phòng , văn phòng , học phòng , học tập , học tập Giải học tập Giải trí tập Giải trí - Giải trí - Hàng trí - Hàng nhập - Hàng nhập khẩu

Laptop - Máy Vi Tính - Linh kiện

PC - Máy Tính Bộ

Máy Tính Để Bàn Lắp Ráp