Thùng Đồng Bộ Dell Optiplex 790 (Core i5 2400 / 8G / SSD 240G )- Hàng Nhập Khẩu

  • Review Count: 2
  • Rating: 3.5
  • ViewCount: 5
  • 0 0
Tags:

Laptop - Máy Vi Tính - Linh kiện,PC - Máy Tính Bộ,Máy Tính Để Bàn Lắp Ráp

Thùng Đồng Bộ Dell Đồng Bộ Dell Optiplex Bộ Dell Optiplex 790 Dell Optiplex 790 (Core Optiplex 790 (Core i5 790 (Core i5 2400 (Core i5 2400 / i5 2400 / 8G 2400 / 8G / / 8G / SSD 8G / SSD 240G / SSD 240G )- SSD 240G )- Hàng 240G )- Hàng Nhập

Laptop - Máy Vi Tính - Linh kiện

PC - Máy Tính Bộ

Máy Tính Để Bàn Lắp Ráp