Máy Tính Đồng Bộ DELL OPTIPLEX 7010 (Intel i5, Ram 4Gb, SSD 240Gb) - Hàng nhập khẩu

  • Review Count: 1
  • Rating: 5
  • ViewCount:
  • 0 0
Tags:

Laptop - Máy Vi Tính - Linh kiện,PC - Máy Tính Bộ,Máy Tính Để Bàn Lắp Ráp

Máy Tính Đồng Bộ Tính Đồng Bộ DELL Đồng Bộ DELL OPTIPLEX Bộ DELL OPTIPLEX 7010 DELL OPTIPLEX 7010 (Intel OPTIPLEX 7010 (Intel i5, 7010 (Intel i5, Ram (Intel i5, Ram 4Gb, i5, Ram 4Gb, SSD Ram 4Gb, SSD 240Gb) 4Gb, SSD 240Gb) - SSD 240Gb) - Hàng 240Gb) - Hàng nhập

Laptop - Máy Vi Tính - Linh kiện

PC - Máy Tính Bộ

Máy Tính Để Bàn Lắp Ráp