Dell Optiplex Core i3-3220, Ram 8gb, SSD 120GB - Hàng Nhập Khẩu

  • Review Count: 1
  • Rating: 4
  • ViewCount: 10
  • 0 0
Tags:

Laptop - Máy Vi Tính - Linh kiện,PC - Máy Tính Bộ,Máy Tính Để Bàn Lắp Ráp

Dell Optiplex Core Optiplex Core i3-3220, Core i3-3220, Ram Core i3-3220, Ram 8gb, i3-3220, Ram 8gb, SSD Ram 8gb, SSD 120GB 8gb, SSD 120GB - SSD 120GB - Hàng 120GB - Hàng Nhập

Laptop - Máy Vi Tính - Linh kiện

PC - Máy Tính Bộ

Máy Tính Để Bàn Lắp Ráp