COMBO Chế phẩm sinh học VƯỜN SINH THÁI và Men ủ vi sinh thảo dược BIO-MEN cho Chăn Nuôi gia súc gia cầm. Không cần đun nấu. Không mùi hôi chuồng trại. Vỗ béo nhanh. Hiệu quả ngay sau 5-7 bữa ăn

  • Review Count: 1
  • Rating: 4
  • ViewCount:
  • 0 0
Tags:

Bách Hóa Online,Chăm sóc thú cưng,Dành cho chim

COMBO Chế phẩm sinh Chế phẩm sinh học phẩm sinh học VƯỜN sinh học VƯỜN SINH học VƯỜN SINH THÁI VƯỜN SINH THÁI và SINH THÁI và Men THÁI và Men ủ và Men ủ vi Men ủ vi sinh ủ vi sinh thảo vi sinh thảo dược sinh thảo dược BIO-MEN thảo dược BIO-MEN cho dược BIO-MEN cho Chăn BIO-MEN cho Chăn Nuôi cho Chăn Nuôi gia Chăn Nuôi gia súc Nuôi gia súc gia gia súc gia cầm. súc gia cầm. Không gia cầm. Không cần cầm. Không cần đun Không cần đun nấu. cần đun nấu. Không đun nấu. Không mùi nấu. Không mùi hôi Không mùi hôi chuồng mùi hôi chuồng trại. hôi chuồng trại. Vỗ chuồng trại. Vỗ béo trại. Vỗ béo nhanh. Vỗ béo nhanh. Hiệu béo nhanh. Hiệu quả nhanh. Hiệu quả ngay Hiệu quả ngay sau quả ngay sau 5-7 ngay sau 5-7 bữa

Bách Hóa Online

Chăm sóc thú cưng

Dành cho chim