Bộ vật kính tiêu sắc kèm gá đỡ cho kính thiên văn khúc xạ -HÀNG CHÍNH HÃNG

  • Review Count: 1
  • Rating: 4
  • ViewCount: 9
  • 0 0
Tags:

Máy Ảnh - Máy Quay Phim,Ống kính - ống ngắm,Phụ kiện ống kính - ống ngắm

Bộ vật kính tiêu vật kính tiêu sắc kính tiêu sắc kèm tiêu sắc kèm gá sắc kèm gá đỡ kèm gá đỡ cho gá đỡ cho kính đỡ cho kính thiên cho kính thiên văn kính thiên văn khúc thiên văn khúc xạ văn khúc xạ -HÀNG khúc xạ -HÀNG CHÍNH

Máy Ảnh - Máy Quay Phim

Ống kính - ống ngắm

Phụ kiện ống kính - ống ngắm