Bộ máy tính màn hình CONG 24 inch linh kiện mới full box dùng văn phòng, học tập, chơi game (Sản phẩm trọn bộ đã cài đặt win, office, quý khách cắm điện là dùng...)

  • Review Count: 2
  • Rating: 4
  • ViewCount: 11
  • 0 0
Tags:

Laptop - Máy Vi Tính - Linh kiện,PC - Máy Tính Bộ,Máy Tính Để Bàn Lắp Ráp

Bộ máy tính Bộ máy tính màn máy tính màn hình tính màn hình CONG màn hình CONG 24 hình CONG 24 inch CONG 24 inch linh 24 inch linh kiện inch linh kiện mới linh kiện mới full kiện mới full box mới full box dùng full box dùng văn box dùng văn phòng, dùng văn phòng, học văn phòng, học tập, phòng, học tập, chơi học tập, chơi game tập, chơi game (Sản chơi game (Sản phẩm game (Sản phẩm trọn (Sản phẩm trọn bộ phẩm trọn bộ đã trọn bộ đã cài bộ đã cài đặt đã cài đặt win, cài đặt win, office, đặt win, office, quý win, office, quý khách office, quý khách cắm quý khách cắm điện khách cắm điện là

Laptop - Máy Vi Tính - Linh kiện

PC - Máy Tính Bộ

Máy Tính Để Bàn Lắp Ráp