Bộ Máy Tính Để Bàn Dell Optiplex ( Core i5 - 3570/ 8gb / SSD 256GB ) Và Màn Hình KINGVIEW 22' inch - Tặng Ngay Bàn Phím Chuột Không Dây - Hàng Nhập Khẩu

  • Review Count: 5
  • Rating: 4
  • ViewCount:
  • 0 0
Tags:

Laptop - Máy Vi Tính - Linh kiện,PC - Máy Tính Bộ,Máy Tính Để Bàn Lắp Ráp

Bộ Máy Tính Để Máy Tính Để Bàn Tính Để Bàn Dell Để Bàn Dell Optiplex Bàn Dell Optiplex Dell Optiplex ( Optiplex ( Core ( Core i5 ( Core i5 - Core i5 - 3570/ i5 - 3570/ 8gb - 3570/ 8gb / 3570/ 8gb / SSD 8gb / SSD 256GB / SSD 256GB ) SSD 256GB ) Và 256GB ) Và Màn ) Và Màn Hình Và Màn Hình KINGVIEW Màn Hình KINGVIEW 22' Hình KINGVIEW 22' inch KINGVIEW 22' inch - 22' inch - Tặng inch - Tặng Ngay - Tặng Ngay Bàn Tặng Ngay Bàn Phím Ngay Bàn Phím Chuột Bàn Phím Chuột Không Phím Chuột Không Dây Chuột Không Dây - Không Dây - Hàng Dây - Hàng Nhập

Laptop - Máy Vi Tính - Linh kiện

PC - Máy Tính Bộ

Máy Tính Để Bàn Lắp Ráp