Đồng Bộ Dell Optiplex (Core i5 2400 / 4G / SSD 120G ) - Hàng Nhập Khẩu

  • Review Count: 1
  • Rating: 4
  • ViewCount:
  • 0 0
Tags:

Laptop - Máy Vi Tính - Linh kiện,PC - Máy Tính Bộ,Máy Tính Để Bàn Lắp Ráp

Đồng Bộ Dell Optiplex Bộ Dell Optiplex Dell Optiplex (Core Optiplex (Core i5 (Core i5 2400 (Core i5 2400 / i5 2400 / 4G 2400 / 4G / / 4G / SSD 4G / SSD 120G / SSD 120G ) SSD 120G ) - 120G ) - Hàng ) - Hàng Nhập

Laptop - Máy Vi Tính - Linh kiện

PC - Máy Tính Bộ

Máy Tính Để Bàn Lắp Ráp