Đồng Bộ Dell Optiplex 790 Core i5 2400 / 4G / 250G - HÀNG NHẬP KHẨU

  • Review Count: 1
  • Rating: 4
  • ViewCount:
  • 0 0
Tags:

Laptop - Máy Vi Tính - Linh kiện,PC - Máy Tính Bộ,Máy Tính Để Bàn Lắp Ráp

Đồng Bộ Dell Optiplex Bộ Dell Optiplex 790 Dell Optiplex 790 Core Optiplex 790 Core i5 790 Core i5 2400 Core i5 2400 / i5 2400 / 4G 2400 / 4G / / 4G / 250G 4G / 250G - / 250G - HÀNG 250G - HÀNG NHẬP

Laptop - Máy Vi Tính - Linh kiện

PC - Máy Tính Bộ

Máy Tính Để Bàn Lắp Ráp