Main giga P41 chạy ram3 socket 775

  • Review Count: 2
  • Rating: 3.667
  • ViewCount: 15
  • 0 0
Tags:

Máy tính & Laptop,Linh Kiện Máy Tính,Mainboard - Bo Mạch Chủ

Main giga P41 chạy giga P41 chạy ram3 P41 chạy ram3 socket

Máy tính & Laptop

Linh Kiện Máy Tính

Mainboard - Bo Mạch Chủ