• Review Count: 1
  • Rating: 4
  • ViewCount: 29
  • 0 0
Tags:

Laptop - Máy Vi Tính - Linh kiện,PC - Máy Tính Bộ,Máy Tính Để Bàn Lắp Ráp

PC HP 290-p0023d 4LY05AA HP 290-p0023d 4LY05AA Pentium 290-p0023d 4LY05AA Pentium G5400/ 4LY05AA Pentium G5400/ Win10 Pentium G5400/ Win10 – G5400/ Win10 – Hàng Win10 – Hàng Chính

Laptop - Máy Vi Tính - Linh kiện

PC - Máy Tính Bộ

Máy Tính Để Bàn Lắp Ráp