• Review Count: 7
  • Rating: 3.6
  • ViewCount: 19
  • 0 0
Tags:

Laptop - Máy Vi Tính - Linh kiện,PC - Máy Tính Bộ,Máy Tính Để Bàn Lắp Ráp

Máy tính để bàn tính để bàn Dell để bàn Dell Optiplex bàn Dell Optiplex Core Dell Optiplex Core i5 Optiplex Core i5 3470, Core i5 3470, Ram i5 3470, Ram 4gb, 3470, Ram 4gb, HDD Ram 4gb, HDD 500gb 4gb, HDD 500gb - HDD 500gb - Hàng 500gb - Hàng Nhập

Laptop - Máy Vi Tính - Linh kiện

PC - Máy Tính Bộ

Máy Tính Để Bàn Lắp Ráp