• Review Count: 2
  • Rating: 4.5
  • ViewCount: 25
  • 0 0
Tags:

Nhà Cửa - Đời Sống,Đồ dùng phòng ăn,Bình - ca đựng nước,Ca đựng nước

Ca Inox có vạch Inox có vạch chia có vạch chia dung vạch chia dung tích chia dung tích 1 dung tích 1 Lít tích 1 Lít - 1 Lít - 2

Nhà Cửa - Đời Sống

Đồ dùng phòng ăn

Bình - ca đựng nước

Ca đựng nước