• Review Count: 9
  • Rating: 3.6
  • ViewCount: 110
  • 0 0
Tags:

Laptop - Máy Vi Tính - Linh kiện,PC - Máy Tính Bộ,Máy Tính Để Bàn Lắp Ráp

Máy tính Đồng bộ tính Đồng bộ Dell Đồng bộ Dell Optiplex bộ Dell Optiplex Dell Optiplex Core Optiplex Core i3 Core i3 3220 Core i3 3220 - i3 3220 - RAM 3220 - RAM 4GB- - RAM 4GB- HDD RAM 4GB- HDD 250GB 4GB- HDD 250GB HDD 250GB - 250GB - Máy - Máy chạy - Máy chạy êm Máy chạy êm ái chạy êm ái - êm ái - chuyên ái - chuyên dùng - chuyên dùng cho chuyên dùng cho Văn dùng cho Văn Phòng cho Văn Phòng - Văn Phòng - học Phòng - học tập - học tập - học tập - tập - Hàng - Hàng Nhập

Laptop - Máy Vi Tính - Linh kiện

PC - Máy Tính Bộ

Máy Tính Để Bàn Lắp Ráp