• Review Count: 14
  • Rating: 5
  • ViewCount: 2
  • 0 0
Tags:

Laptop - Máy Vi Tính - Linh kiện,Thiết Bị Lưu Trữ,Ổ Cứng Gắn Trong,Ổ Cứng HDD

Ổ cứng HDD 320GB cứng HDD 320GB Western HDD 320GB Western Digital 320GB Western Digital Chính

Laptop - Máy Vi Tính - Linh kiện

Thiết Bị Lưu Trữ

Ổ Cứng Gắn Trong

Ổ Cứng HDD